Frederikshavn Kommune opruster integrationsindsatsen

 

Hos Integrationsafdelingen i Frederikshavn snakker de hver dag med flygtninge og hjælper dem blandt andet i forbindelse med uddannelse, bolig og job. Foto: Kevin Sigvartsen

Hos Integrationsafdelingen i Frederikshavn snakker de hver dag med flygtninge og hjælper dem blandt andet i forbindelse med uddannelse, bolig og job. Foto: Kevin Sigvartsen

Antallet af selvforsørgende flygtninge er næsten det halve i forhold til landsgennemsnittet, målt på det første halve år. Kommunen har en løsning klar.

Af Toke Gripping

Frederikshavn Kommune er et af de steder i Danmark, hvor det som nyankommet flygtning er sværest at blive selvforsørgende. Det viser tal fra LG Insight, et rådgivningsfirma, som har analyseret integrationsindsatsen i landets kommuner.

Her fremgår det, at 12,7 procent af de nyankomne flygtninge i Frederikshavn Kommune er selvforsørgende inden for det første halve år af et påbegyndt forløb. Det svarer til lidt under halvdelen af landsgennemsnittet, hvor tallet er næsten hver fjerde.

Kommunen har erkendt behovet for at sætte ind, og i det nyligt indgåede budgetforlig er der indskrevet et øget politisk fokus på integrationsområdet.

”Vi skal kigge på, om vi gør den rigtige indsats på nuværende tidspunkt. For ellers skal det i hvert fald laves om, når vi ligger så lavt på den score,” siger Carsten Sørensen (DF), medlem af Arbejdsmarkedsudvalget i Frederikshavn Kommune.

Uddannelse er ikke selvforsørgelse
Selvom det ikke går hurtigt med at få nyankomne flygtninge i arbejde, er Frederikshavn Kommune stærke på flere parametre, når man kigger på forløbene over længere tid. LG Insights analyse viser, at kommunen ligger over landsgennemsnittet både på beskæftigelses- og erhvervsfrekvens for flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Og den langsigtede effekt skyldes blandt andet kommunens strategi, når et forløb omkring en nyankommet flygtning sættes i gang. Det påpeger integrationskoordinator Bajro Terzic:

”Vi har fokuseret meget på danskuddannelse, og da man i det forløb er på offentlig forsørgelse, kan det være årsagen til, at flygtningene har været lidt længere om at blive selvforsørgende,” siger han.

Forsøger med branchepakker
Både Carsten Sørensen og Bajro Terzic henviser til de branchepakker, Frederikshavn Kommune har vedtaget at benytte som led i integrationsindsatsen. Her vil kommunen forsøge at samarbejde mere med virksomhederne om at matche dem med jobsøgende flygtninge, samtidig med at man prioriterer danskkurserne.

I Vejle Kommune har de haft succes med branchepakkerne, hvor 33,9 procent af de nyankomne flygtninge er selvforsørgende. Pakkernes succes afhænger dog af flere faktorer, For eksempel økonomi.

”Vi gør alt hvad vi kan, men i sidste ende afhænger det også af konjunkturer. Hvis det går skidt for en branche, er det svært at finde arbejdspladser dér,” siger Bajro Terzic.

Unge flygter fra Frederikshavn

Gennemsnitsalderen ligger på 45,2 år i Frederikshavn mod 41,1 år på landsplan. Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitsalderen ligger på 45,2 år i Frederikshavn mod 41,1 år på landsplan. Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitsalderen i Frederikshavn er 10 procent højere end gennemsnittet i resten af landet. Uddannelser og jobs lokker de unge mod større byer.

Af Frederikke Lillerøj

Flere og flere unge mennesker ønsker at flytte fra Frederikshavn. En tendens som kun trækker i den negative retning. Gennemsnitsalderen i byen ligger pt. 10 procent over landsgennemsnittet.

”De folk som flytter fra byen vil typisk være unge mennesker, som flytter pga. uddannelse eller arbejde,” siger Kurt Houlberg, programchef hos Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), som har forsket i kommunaløkonomi i mange år.

Ifølge ham, er der også en anden mulig årsag til den stigende gennemsnitsalder i Frederikshavn:

”De folk, som flytter til, vil typisk være i den anden ende af skalaen, og der vil være en overvægt af folk på vej mod pensionsalderen, som gerne vil bo i naturskønne omgivelser.”

Frederikshavn mangler muligheder
En rundspørge lavet af NordNyt viser, at 77 procent af de unge fra lokale ungdomsuddannelser i Frederikshavn har tænkt sig at flytte til en større by, når de er

Lars Gunggaard, studerende på Frederikshavn Handelsskole, ser ikke sig selv bo i Frederikshavn i fremtiden og mener ikke, at byen har mange muligheder. Foto: Frederikke Lillerøj

Lars Gunggaard, studerende på Frederikshavn Handelsskole, ser ikke sig selv bo i Frederikshavn i fremtiden og mener ikke, at byen har mange muligheder. Foto: Frederikke Lillerøj

færdige. En tydelig tendens der kan være med til at forklare, hvorfor gennemsnitsalderen i Frederikshavn er betydeligt højere end i resten af landet.

Ligeledes har 18 procent af de unge endnu ikke besluttet sig, mens kun 5 procent regner med at blive boende i byen. De flytter mod de større byer for at få flere muligheder inden for uddannelser og fremtidige jobs.

”Vi kan lige så godt konstatere, at Frederikshavn ikke er et sted, vi har en fremtid i. Der er ikke særlig mange muligheder,” siger Lars Gunggaard, studerende på Frederikshavn Handelsskole.

Udviklingen kan få økonomiske konsekvenser
Kurt Houlberg spår, at udviklingen kan få økonomiske konsekvenser for mange af de små udkantskommuner.

”Idet der er færre mennesker i den arbejdsdygtige alder, er der også færre til at betale skat – og det kan få konsekvenser for kommunerne,” siger Kurt Houlberg.